Ens plau presentar-vos la nostra candidatura a la Junta Directiva de la FEDAIA.

QUÈ FAREM PER LA FEDAIA?

Volem promoure una FEDAIA forta, consolidada, amb capacitat d’incidir en tot allò que faci referència a la defensa dels drets de la infància i adolescència que viu a Catalunya, mitjançant una organització que treballi des de la mirada conjunta de totes les entitats.


PRINCIPIS I VALORS

La nostra candidatura aposta per:

 • Una FEDAIA basada en valors i amb orientació ètica que vetlli pel bé comú de totes les entitats membres i defensant-ne els drets i deures.
 • Una FEDAIA transparent i participativa.
 • Una FEDAIA institucionalment representativa que faci incidència social i política.
 • Una FEDAIA que comuniqui i difongui bones pràctiques i coneixement al voltant de la infància.
 • Una FEDAIA que faciliti a totes les entitats sòcies elements comuns que permetin la seva millora.
 • Una FEDAIA que enforteixi les relacions entre les entitats membres i amb altres agents del tercer sector, a través de la confiança i la intercooperació. Volem posar en valor la iniciativa individual de tots els membres de l’organització, afavorint el treball en xarxa entre entitats i amb altres plataformes del tercer sector.
 • Una FEDAIA amb un lideratge compartit que posi l’accent en les decisions descentralitzades, la horitzontalitat, l’agilitat, l’apoderament, la innovació i la coresponsabilitat. Volem evitar jerarquies i burocràcies, amb processos i valors que afavoreixin la participació, la crítica i l’autocrítica, o les relacions interpersonals basades en la confiança i la democràcia interna, entre d’altres.
 • Una FEDAIA que fomenti i impulsi l’autonomia i el reconeixement entre les persones dels equips, que recuperi novament el dinamisme, oferint les màximes oportunitats per una presa de decisions informada i responsable.
 • Una FEDAIA que respecti la diversitat d’idees, d’opinions, d’expectatives i de necessitats de les entitats, en el marc de la llibertat d’expressió i la tolerància.
 • Una FEDAIA que integri la perspectiva de gènere en els seus valors i forma de fer.
 • Una FEDAIA descentralitzada, propera a tots els territoris i totes les entitats.

En aquesta pàgina hi trobareu les persones que conformem aquesta candidatura per poder fer front a aquests i molts altres reptes. Una candidatura plural, transversal i representativa per liderar amb èxit la transformació que la FEDAIA requereix per encarar el futur.