Política de privacitat

Informació bàsica

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable
Suara Serveis, SCCL
Finalitat
Respondre les sol·licituds de contacte o informació
Legitimació
Consentiment de l’interessat
Destinataris Candidatura “Construïm plegades la Fedaia del futur”
Drets
Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, limitació de l’ús i Portabilitat
Informació Addicional
Consulti la Informació Addicional i detallada sobre Protecció de Dades.

Informació addicional

La present “Política de privacitat” regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través de la pàgina web de la candidatura “Construïm plegades la Fedaia del futur” allotjada als servidors de Suara Serveis SCCL (d’ara endavant, “Suara”) posa a la disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la pàgina web.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat al tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Suaraper a les finalitats assenyalades.

La pàgina web pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com LinkedIn, Facebook o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que és recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

La pàgina web pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals Suara no té cap control.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, Suara podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a aquest efecte així ho permeti.

Amb l’objectiu d’oferir seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, Suara podrà registrar l’adreça IP (nombre d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre sí). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: Suara Serveis, SCCL, és una entitat inscrita al Registre Territorial de Cooperatives, amb inscripció núm. 7.928.
Domicili: C. Sancho de Ávila, 52-58, 1r de Barcelona (08018)
Correu electrònic: lopd@suara.coop

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

Suara tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per la web. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de (i) consultes varies (iii) subscripció al butlletí (iv) participació a les xarxes socials mitjançant comentaris.

Per quant temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’Usuari.

En el cas concret de l’enviament de candidatura a ofertes de feina, les dades seran conservades únicament durant el transcurs del procés de selecció i un cop finalitzat s’esborraran totes les dades, tret dels candidats seleccionats que en tal cas les dades personals recopilades durant el període de selecció seran conservades fins a la finalització de la seva ocupació a la cooperativa.

Per tant, en cas que no sigui contractat només si vostè ho autoritza, Suara guardarà i utilitzarà les dades personals, durant un període de tres (3) mesos amb la finalitat de tenir el seu currículum en compte per a futures vacants.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’Usuari.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

En general, l’accés a la seva informació personal serà limitat únicament a aquelles persones dins l’organització que la necessitin per gestionar la seva sol·licitud o avaluar la seva sol·licitud d’ocupació, realitzar funcions, recolzar les tasques de Selecció de Personal o als qui estiguem obligats per la legislació vigent a divulgar-la.

Com protegeix Suara la seva informació personal?

Suara implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l’objectiu de protegir les seves dades per tal d’evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades durant tot el tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si Suara tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Suara cessarà en el tractament de les dades, tret per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per últim, podrà l’Usuari podrà exercitar el seu dret de Portabilitat i, en el cas que procedeixi, Suara haurà de gestionar la seva tramitació.

L’Usuari podrà exercir els seus drets en els termes legalment dirigint-se mitjançant correu postal a: Suara Serveis SCCL, carrer Sancho de Ávila, 52-58, 1r de Barcelona (08018), o correu electrònic a: lopd@suara.coop amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyant, en qualssevol del casos, de còpia del DNI, passaport, o document vàlid que acrediti la seva identitat.